Inspecteren

Wie bomen bezit, is verplicht voor hen te zorgen. Als eigenaar kunt u namelijk aansprakelijk gesteld worden als (takken van) een boom schade of letsel veroorzaken. Gerard Verboom | hovenier & advies voert als gecertificeerd boomveiligheidcontroleur (BVC)  een boomveiligheidsonderzoek uit op uw bomen:

  • Hij bekijkt of de boom op het oog gebreken heeft of aangetast is. Is dit het geval, dan bepaalt hij hoe ernstig dit is met behulp van een houten hamer en een prikpen. (VTA-methode: visual tree assessment)
  • Hij onderzoekt de stabiliteit van het wortelstelsel en/of de stam. Hierbij gebruikt hij een spade en grondboor, zonder de boom en zijn wortels extra te belasten. (IBA-methode: Integrierte Baum Analyse)
  • Hij rapporteert zijn bevindingen en advies op een formulier. Hoe zijn alle onderdelen van de boom eraan toe? Welke maatregelen zijn nodig en op welke termijn? Mocht uw boom hierna onverhoopt toch schade of letsel veroorzaken, dan vrijwaart dit formulier u bij verzekeraars van aansprakelijkheid.
    Mits u de aanbevelingen op het formulier ter harte hebt genomen.
Bijennest
Formulier