Kappen en Rooien

Wilt u een of meer bomen laten kappen of rooien? Dan verzorgt Gerard Verboom | hovenier & advies dat veilig en professioneel. We weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt om te mogen kappen (dit verschilt per gemeente) en vragen die zo nodig voor u aan. Voordat we gaan kappen, nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen. Vervolgens kappen we de boom met modern en veilig materieel. We werken met een afvangsysteem, zodat vallende delen gegarandeerd geen schade veroorzaken.

U kunt ervoor kiezen om uw boom te laten kappen, waarbij een stronk boven de grond blijft staan.
Wilt u uw boom laten rooien, dan verwijderen we de boom inclusief zijn wortelstelsel.
Uiteraard vullen we het ontstane gat keurig voor u op.

Snoeien
Gereedschap
Boom kappen