Beheer van Monumentaal Groen

Gerard Verboom | hovenier & advies kan u van dienst zijn bij het beheer van monumentaal groen.
Als beheerder van een monumentaal park heb ik onder andere ervaring opgebouwd met:

  • de bewegwijzering ontwerpen en realiseren;
  • een meerjarige onderhoudsplanning maken;
  • bomen, gazons, paden en borders regelmatig inspecteren;
  • afspraken maken met onderhoudsbedrijven, en hun werk controleren;

Meedenken over het groenbeleid voor het park, in nauw overleg met het bestuur.

Vormsnoei
Beheer van Monumentaal Groen

Kappen en Rooien

Wilt u een of meer bomen laten kappen of rooien? Dan verzorgt Gerard Verboom | hovenier & advies dat veilig en professioneel. We weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt om te mogen kappen (dit verschilt per gemeente) en vragen die zo nodig voor u aan. Voordat we gaan kappen, nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen. Vervolgens kappen we de boom met modern en veilig materieel. We werken met een afvangsysteem, zodat vallende delen gegarandeerd geen schade veroorzaken.

U kunt ervoor kiezen om uw boom te laten kappen, waarbij een stronk boven de grond blijft staan.
Wilt u uw boom laten rooien, dan verwijderen we de boom inclusief zijn wortelstelsel.
Uiteraard vullen we het ontstane gat keurig voor u op.

Snoeien
Gereedschap
Boom kappen

Inspecteren

Wie bomen bezit, is verplicht voor hen te zorgen. Als eigenaar kunt u namelijk aansprakelijk gesteld worden als (takken van) een boom schade of letsel veroorzaken. Gerard Verboom | hovenier & advies voert als gecertificeerd boomveiligheidcontroleur (BVC)  een boomveiligheidsonderzoek uit op uw bomen:

  • Hij bekijkt of de boom op het oog gebreken heeft of aangetast is. Is dit het geval, dan bepaalt hij hoe ernstig dit is met behulp van een houten hamer en een prikpen. (VTA-methode: visual tree assessment)
  • Hij onderzoekt de stabiliteit van het wortelstelsel en/of de stam. Hierbij gebruikt hij een spade en grondboor, zonder de boom en zijn wortels extra te belasten. (IBA-methode: Integrierte Baum Analyse)
  • Hij rapporteert zijn bevindingen en advies op een formulier. Hoe zijn alle onderdelen van de boom eraan toe? Welke maatregelen zijn nodig en op welke termijn? Mocht uw boom hierna onverhoopt toch schade of letsel veroorzaken, dan vrijwaart dit formulier u bij verzekeraars van aansprakelijkheid.
    Mits u de aanbevelingen op het formulier ter harte hebt genomen.
Bijennest
Formulier

Boomkronen en Verankeren

Dreigt een zware tak boven in een boom af te breken? Dan is het mogelijk om een verankering aan te brengen in de kroon van de boom. Dat betekent dat we een flexibele verbinding aanleggen tussen vertakkingen onderling of tussen een problematische zijtak en de stam. Een kroonverankering ondersteunt de boom om zijn kroonvorm te behouden. Belangrijkste doel van een verankering is voorkomen dat een zware tak afbreekt en gevaar oplevert voor mens en omgeving.

De boom in

Snoeien

Vertrouwt u het snoeiwerk van uw bomen toe aan Gerard Verboom | hovenier advies? Dan profiteert u van onze passie voor bomen en dertig jaar snoeiervaring. Wij weten per boom welke snoei nodig is en welke vorm past. Bij jonge bomen is de snoei vooral bedoeld om de groei te geleiden en begeleiden. We stimuleren bijvoorbeeld de groei van de stam door laag aangehechte takken te verwijderen. En we verwijderen dode en gebroken takken, dubbele koppen of zuigers.

Als bomen zijn uitgegroeid tot volwassen exemplaren, zorgen we dat ze voldoende licht en lucht krijgen door ze uit te lichten en uit te dunnen. Als het bij de boom past, snoeien we ze bijvoorbeeld in een blok-, bol-, lei- of dakvorm. Veel inheemse bomen zijn ook geschikt om te knotten; ook dat doen we als het in uw tuin past.

Snoeien
Snoeien

Planten

Wilt u een boom of bomen laten planten in uw tuin? Dan is het zaak om een soort te kiezen die daar ook op termijn mooi in past. Wij weten veel van boomsoorten en adviseren u hier graag bij. Is de keus gemaakt, dan zoeken we de bomen altijd zelf uit bij een goede kwekerij. We transporteren ze naar uw tuin, graven een plantgat dat groot genoeg is, planten de boom en vullen de resterende ruimte met de juiste grond.

Boom planten

Onderhoud borders

Ook de schitterendste border vergt onderhoud. Sommige planten rukken zo enthousiast op dat andere in de verdrukking raken. En de grond onder uw planten moet op zijn tijd schoon- en losgemaakt en bemest worden.
Wij beschikken over de ervaring en alle professionele apparatuur om uw border weer nieuw leven in te blazen.

Uw border zal u hiervoor dubbel en dwars belonen.

tuinfoto

Grondverbetering

Is de grond van uw tuin in goede conditie?
Wij kunnen een bodemmonster nemen om de pH-waarde (zuurgraad) te bepalen. Vervolgens spitten we de grond door met de juiste compost of bemesting.
Uw tuin kan hier erg van opleven.

Ferrari

Gazonherstel en Gazononderhoud

Iedereen weet hoe aanlokkelijk een egaal groen gazon eruitziet. En hoe jammer het is als het gras kale plekken heeft of geel verkleurd is. Een gazon in slechte conditie laat zich ook moeilijk maaien.

Wij weten hoe we uw gazon weer vitaal moeten krijgen. We maken de grond onder het gras los door deze professioneel te verticuteren. En we verwijderen alles waardoor het gras niet kan groeien, zoals mos, onkruid en dood gras. Ten slotte zaaien we het gazon in met graszaad dat is afgestemd op de conditie, het gebruik en de ligging van uw gazon.

Een gazon heeft het hele jaar door verzorging nodig, om gezond en mooi te blijven. Regelmatig maaien – met scherpe messen – is daarvoor cruciaal, evenals op tijd bemesten. Wij onderhouden uw gazon graag met onze professionele apparatuur. Zodat u kunt genieten van prachtig gras.

Maaien van gazon